Ons bedrijf werkt regelmatig samen met regionale woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders. Daardoor heeft ons bedrijf kennis van zaken met eigenaren van vastgoedobjecten en ook met de gebruikers die deze objecten intensief gebruiken.

Door het intensief gebruik van bijvoorbeeld winkelpanden, kantoren en woningen is goed onderhoud van dit vastgoed belangrijk. Timmer- en aannemersbedrijf Westendorp kan het onderhoud van vastgoedobjecten van woningcorporaties en particuliere verhuurders volledig of gedeeltelijk uit handen nemen. Dit kunnen wij bewerkstelligen, omdat een speciaal team binnen onze organisatie hiervoor is opgeleid. Dit betekent, dat dit team bestaat uit mensen die getraind zijn om snel en effectief service- en reparatieverzoeken te kunnen uitvoeren.

Tevens beschikken we over medewerkers in ons bedrijf, die ervaring hebben met het mutatieonderhoud in kaart te brengen. Deze medewerkers beoordelen bijvoorbeeld woningen, die uit de verhuur komen op aspecten als veiligheid, energiebesparing,  niet planmatig onderhoud en gezondheid. Daaraan wordt een deskundig advies gekoppeld over de werkzaamheden, die eventueel vereist zijn om het pand op het gewenste kwaliteits- en of energieniveau te brengen Ook voor groot onderhoud en planmatig onderhoud heeft ons bedrijf de expertise om grote klussen naar tevredenheid voor zowel de verhuurder als huurder te realiseren.

Vernieuwde gevelbekleding van Keralith